Uwaga na oszukańcze ogłoszenia związane z epidemią koronawirusa (COVID-19)

Komunikat Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 15 marca 2020 r.

Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają
przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko
koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach
jako tzw. „rezerw krajowych NBP”.
Wersja dłuższa:
Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – BCC ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami
związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem
przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. rezerw krajowych NBP.
Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19)
nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest
adresowane do klientów wszystkich polskich banków.
Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku,
najbliższej jednostce Policji a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem
https://incydent.cert.pl/). Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych
kroków/działań.
Pamiętaj: w tym szczególnym okresie najskuteczniejszą metodą kontaktu z bankiem może okazać się
przesłanie wiadomości e-mail. Ze względu na obostrzenia epidiomologiczne, które dotyczą także
banków i ich pracowników czas połączenia telefonicznego z konsultantem może się wydłużyć. Staraj się
zrozumieć tą sytuację. Twoje zgłoszenie mailowe będzie przeanalizowane i będą podjęte stosowne
działania.

 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Komendy Głównej Policji – LINK