Godziny pracy 24.12.2020r. oraz 31.12.2020r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łopusznie informuje klientów Banku, że w dniu 24 grudnia 2020 r. kasy Banku będą czynne do godziny 10:30. ponadto informujemy również że w dniu 31 grudnia 2020 r. kasy Banku będą czynne do godz. 11:00.