Poniżej raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej.