Skład Zarządu

 • Prezes Zarządu - Karol Węgrzyn
 • Wiceprezes Zarządu - Dorota Tomaszewska-Janus
 • Członek Zarządu - Katarzyna Krupska

Skład Rady Nadzorczej

 • Przewodniczący – Mariusz Wychowaniec 
 • Zastępca Przewodniczącego – Mirosław Śliwka 
 • Sekretarz – Zuzanna Obierzyńska
 • Członkowie:
  • Aleksandra Kowalczyk,
  • Irena Szymkiewicz,
  • Robert Bielicz.

Historia Banku

Rejestracja spółdzielni dająca początek udokumentowanej działalności bankowej w Łopusznie nastąpiła 9.12.1948r. Sąd Okręgowy w Kielcach dokonał rejestracji Spółdzielni która przyjęła nazwę „Gminna Kasa Spółdzielcza z ograniczoną odpowiedzialnością”, której prawnym następcą i kontynuatorem jest Bank Spółdzielczy w Łopusznie.

Celem spółdzielni było podnoszenie dobrobytu swoich członków przez dostarczanie im dogodnego kredytu i krzewienie oszczędności. Teren działania obejmował dwie gminy : Łopuszno i Snochowice.

W skład pierwszego zarządu weszli:

 • Jan Barcicki zam. Józefina
 • Józef Sobczyk zam. Józefina
 • Tadeusz Marcinkowski zam. Łopuszno

Do końca 1948 roku kasa pozyskała 92 członków, gromadząc fundusz udziałowy i zasobowy.

Kasa miała siedzibę w pomieszczeniu wynajętym od p. Franciszka Palacza przy ul. Kieleckiej 15. W lokalu tym kasa funkcjonowała do 1951r. W 1952r. biuro Kasy przeniesiono do lokalu wynajętego od Tadeusza Ptaka przy ul. Przedborskiej 3. Pomieszczenie to o pow. 16m2 służyło Bankowi przez 18 lat.

Z biegiem lat rozszerza się teren działania Kasy, który w 1956r. obejmował gromadzkie rady narodowe: Łopuszno, Sarbice, Snochowice, Grabownica, Kużniaki, Ruda Strawczyńska i Promnik . W roku 1961r. dochodzą następne GRN w Piekoszowie oraz wsie Skoki, Borki i Grzymałków należące do GRN w Grzymałkowie. Pomimo pewnej poprawy sytuacji finansowej Kasa Spółdzielcza w Łopusznie plasuje się w rzędzie spółdzielni słabo pracujących.

W 1967r. Zebranie Przedstawicieli dokonało zmiany nazwy na „Bank Spółdzielczy”.

Nazwa ta obowiązuje do chwili obecnej . Również w 1967r. dokonano zmian na stanowiskach kierownika i głównego księgowego banku.

Nowo wybrany Zarząd za zadanie pierwszoplanowe uznał: likwidację kredytów przeterminowanych, doprowadzenie do bieżącego księgowania oraz stworzenie lepszych warunków pracy i obsługi klientów.

W sierpniu 1968r. rozpoczęto budowę własnego budynku administracyjnego, a w kwietniu 1970r. Bank rozpoczął w nim działalność operacyjną.

Lepsze warunki pracy, wygląd Banku dają efekty w postaci wzrostu wkładów oszczędnościowych, Bank otrzymuje większe kompetencje w zakresie udzielania kredytów. Stopniowo rosną fundusze własne Banku i poprawia się jego sytuacja finansowa.

Od 1975r. Bank prowadzi działalność na obszarze 4 gmin tj. gminy Łopuszno , Piekoszów , Strawczyn i Słupia Konecka, w których posiada swoje placówki.

„Zwiększanie z roku na rok oferty usług bankowych, wprowadzanie nowych produktów wpływa na dalszą poprawę sytuacji finansowej Banku. Wybrany w maju 1995 r. nowy Zarząd podjął decyzję o rozbudowie istniejącego budynku bankowego w celu poprawy warunków obsługi oraz warunków pracy."

W ciągu ostatniego dziesięciolecia Bank Spółdzielczy w Łopusznie stał się nowoczesną, dobrze zorganizowaną i sprawnie zarządzaną strukturą. W roku 2003 Bank osiągnął poziom funduszy własnych powyżej 1 miliona EURO a tym samym spełnia wszystkie wymogi w zakresie funduszy własnych. Znacząco wzrosły też depozyty i kredyty, przybywa nowych klientów.
Oferta Banku Spółdzielczego w Łopusznie jest ciągle poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Bank specjalizuje się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Poziomem usług Bank Spółdzielczy w Łopusznie nie odbiega od banków komercyjnych. Kompleksowa komputeryzacja oraz nakłady na rozwój technologii bankowej: bankomaty, karty płatnicze, obsługa kont poprzez Internet, poszerzanie oferty kredytowej i depozytowej świadczą o dalszym rozwoju Banku.

Bank Spółdzielczy w Łopusznie służy pomocą finansową wielu instytucjom, organizacjom i osobom prywatnym, wspomaga finansowo różne inicjatywy i działania społecznie użyteczne.

Łącząc tradycję z nowoczesnością, Bank Spółdzielczy w Łopusznie, opierając swoją działalność wyłącznie na polskim kapitale, stał się placówką uniwersalną, świadczącą usługi dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie rzetelność, stabilność i zaufanie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Łopusznie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o prawach dostępne jest w Polityce prywatności.

Zamknij