Centrala:

Bank Spółdzielczy w Łopusznie

ul. Przedborska 10
26-070 Łopuszno

Tel. 041 391 40 12,
Fax. 041 391 40 45 wew. 22