• Lokaty oszczędnościowe to tradycyjna, bezpieczna i pewna forma oszczędzania.
 • Jeżeli szukasz łatwego sposobu na powiększenie swoich środków finansowych – u nas z zyskiem ulokujesz swoje oszczędności!
 • Jeśli posiadasz wolne środki i chcesz, by Twoje pieniądze zarabiały na siebie, załóż lokatę terminową w naszym Banku.

Okres zadeklarowania: od 1 do 24 miesięcy.

Oprocentowanie lokat jest stałe i podane w skali roku. O ile nie wskazano inaczej, kapitalizacja odsetek następuje jednorazowo, w dniu zapadalności lokaty. Lokata może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny. W przypadku zakończenia lokaty przed terminem jej zapadalności, oprocentowanie naliczane będzie w wysokości połowy oprocentowania wkładów a'vista za cały okres przechowywania wkładu.

 

ROR - Konto Premium   0,01% r- ki bieżące 0,00%
ROR - Konto   0,01% r- ki bieżące rolników 0,00%
ROR - Konto Junior   0,01% r- ki budżetów gmin 0,05%
*ROR - Konto Junior dla umów zawartych od 01.06.2023r.   4,00% r- ki SKO 0,15%
Podstawowy Rachunek Płatniczy   0,00%    
1 m-c       0,10%    
**3 m-ce     4,50%    
6 miesięczna   1,20%    
9 m-cy   2,50%    
12 m-cy   1,50%    
24 m-ce   1,75%    
R-k Systematycznego oszczędzania 24 m-ce 2,00% 36 m-cy 2,10%
R-k Super oszczędzający   2,00%    
IKE   1,75%    
R-k PKZP oraz organizacji zrzeszajacych uczniów   0,00%    
Wkłady mieszkaniowe   0,05%    

*Opocentowanie promocyjne dla umów zawartych od 01.06.2023 obowiązuje przez 12 miesięcy od daty złożenia rachunku do kwoty 20 000 PLN

**Możliwość negocjacji depozytów.

Zasady dotyczące lokowania środków

 1. Minimalna kwota wpłaty na wkład oszczędnościowy a'vista wynosi - 5,00 zł
 2. Stan oszczędności na książeczce a'vista po dokonaniu wypłaty nie może być niższy 5,00 zł
 3. Minimalna kwota wpłat na wkład lub lokatę terminową 1 miesięczną wynosi 20 000,00 zł
 4. Minimalna kwota wpłat na pozostałe depozyty wynosi 500,00 zł
 5. W przypadku przedterminowej likwidacji rachunku oszczędnościowego systematycznego oszczędzania oprocentowanie naliczane będzie w wysokości połowy oprocentowania dla deklarowanego okresu oszczędzania - za cały okres przechowywania wkładu.
 6. Lokaty 1 miesięczne mogą być przedłużone na następny termin po złożeniu pisemnej deklaracji wkładcy. W przypadku nie złożenia deklaracji lokaty 1-miesięczne po upływie terminiu i dopisaniu odsetek przeksięgowują się na rachunek Klienta.
 7. Możliwośc negocjowania lokat od 100 000,00 zł deponowanych środków.

Zasady kapitalizacji odsetek

 1. Od wkładów a'vista i ROR -Konto, ROR- Konto Student,ROR- Konto Senior, ROR- Konto Junior, Konto Premium- na koniec okresu kalendarzowego
 2. Od wkładów terminowych i lokat terminowych- po zakończeniu okresu zadeklarowanego
 3. Od środków na rachunkach systematycznego oszczędzania - po zakończeniu okresu zadeklarowanego.
 4. Od środków na rachunku oszczędzającym- kapitalizacja miesięczna.

 ***Decyzja cenowe w sprawie negocjowania oprocentowania podejmujemowane są dwuosobowo przez : Członka Zarządu i Głównego      Księgowego / Zastępy Głównego Księgowego , Członków Zarządu, Członka Zarządu wraz z Dyrektorem Oddziału.

 

Oprocentowanie dla Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych
wycofanych z oferty banku
pozostających w administrowaniu.

Konto Student 0,01%
Konto Senior 0,01%
Oprocentowanie od wkładów a'vista 0,01%

 

Oprocentowanie dla depozytów wycofanych z oferty banku
pozostających w administrowaniu.

3 miesięczna 1,00%
*6 m-cy na nowe środki 6,00%
7 miesięczna (nieodnawialna) 6,00%
13 miesięczna 1,00%
**5 miesięczna dla klientów posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 5,00%
***5 miesięczna dla klientów nie posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowego 4,00%

* Nowe środki - różnica między sumą pieniędzy zdeponowanych na rachunkach depozytowych (konto ROR, Superoszczędzające, Rolnicze) w dniu zasilenia lokaty, a sumą pieniędzy na dzień 20.07.2023 r. Lokaty po terminie zapadalności odnowi się na okres 6 miesięcy z oprocentowaniem 4.00%.

**Lokata odnawialna, dla lokat założonych przed 07.09.2023. Po okresie zapadłości depozyt odnowi się na 5%. Brak możliwośći negocjacji.

***Lokata odnawialna, dla lokat założonych przed 07.09.2023. Po okresie zapadłości depozyt odnowi się na 4%. Brak możliwośći negocjacji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Łopusznie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o prawach dostępne jest w Polityce prywatności.

Zamknij