Lokaty oszczędnościowe to tradycyjna, bezpieczna i pewna forma oszczędzania.

Jeżeli szukasz łatwego sposobu na powiększenie swoich środków finansowych – u nas z zyskiem ulokujesz swoje oszczędności!

Jeśli posiadasz wolne środki i chcesz, by Twoje pieniądze zarabiały na siebie, załóż lokatę terminową w naszym Banku.

Okres zadeklarowania: od 1 do 24 miesięcy.

Oprocentowanie: wg zmiennej stopy procentowej.

 

A’vista   0,01% r- ki bieżące 0,00%
ROR - Konto/Senior   0,01% r- ki bieżące rolników 0,00%
ROR - Konto Student/Junior   0,01% r- ki budżetów gmin 0,05%
Podstawowy Rachunek Płatniczy   0,00% r- ki SKO 0,15%
1 m-c       0,10%    
3 m-ce     1,00%    
5 m-cy   5,00% dla posiadaczy rachunku w Banku  
5 m-cy   4,00% dla osób bez rachunku w Banku  
6 m-cy     1,20%    
9 m-cy   2,50%    
12 m-cy   1,50%    
13 m-cy   6,00% dla posiadaczy rachunku w Banku  
13 m-cy   5,00% dla osób bez rachunku w Banku  
24 m-ce   1,75%    
R-k Systematycznego oszczędz. 24 m-ce 2,00% 36 m-cy 2,10%
R-k Super oszczędzający   2,00%    
IKE   1,75%    

Minimalny wkład: 500 zł

Od kwoty 30.000,00 zł: możliwość negocjacji oprocentowania

Odsetki: dopisywane do rachunku po upływie zadeklarowanego okresu. 

Po upływie okresu umownego lokaty podlega ona automatycznemu wznowieniu na pierwotnie zadeklarowany okres. Naliczane odsetki dopisywane są do kwoty lokaty.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Łopusznie objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.