Lokaty oszczędnościowe to tradycyjna, bezpieczna i pewna forma oszczędzania.

Jeżeli szukasz łatwego sposobu na powiększenie swoich środków finansowych – u nas z zyskiem ulokujesz swoje oszczędności!

Jeśli posiadasz wolne środki i chcesz, by Twoje pieniądze zarabiały na siebie, załóż lokatę terminową w naszym Banku.

Okres zadeklarowania: od 1 do 24 miesięcy.

Oprocentowanie: wg zmiennej stopy procentowej.

r- ki budżetów gmin  

A’vista   0,10% r- ki bieżące 0,05%
ROR - Konto   0,12% r- ki bieżące rolników 0,05%
ROR - Konto Student   0,12% r- ki budżetów gminów 0,50%
ROR - Konto Junior   0,12% r- ki SKO 0,80%
1 m-c     do 49.999,00 1,00% > 50.000,00 1,10%
3 m-ce   < 49.999,00 1,10% > 50.000,00 1,20%
6 m-cy   < 49.999,00 1,40% > 50.000,00 1,56%
12 m-cy < 49.999,00 1,50% > 50.000,00 1,65%
24 m-ce < 49.999,00 1,70% > 50.000,00 1,90%
R-k Systematycznego oszczędz. 24 m-ce 1,50% 36 m-cy 2,00%
IKE   4,30%    

Minimalny wkład: 500 zł

Od kwoty 30.000,00 zł: możliwość negocjacji oprocentowania

Odsetki: dopisywane do rachunku po upływie zadeklarowanego okresu. 

Po upływie okresu umownego lokaty podlega ona automatycznemu wznowieniu na pierwotnie zadeklarowany okres. Naliczane odsetki dopisywane są do kwoty lokaty.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Łopusznie objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.