"Bezpieczna Gotówka"

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym, które posiadają:

 • stałe dochody z tytułu świadczonej pracy, emerytury, renty lub innych udokumentowanych źródeł,
 • wiarygodność kredytową.

Warunki udzielenia kredytu:

 1. Minimalna kwota kredytu – 500,00 zł.
 2. Maksymalna kwota kredytu – 100.000,00 zł
 3. Okres kredytowania - do 96 miesięcy
 4. Spłata kredytu w miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych
 5. Oprocentowanie w zależności od kwoty kredytu (szczegóły dostępne w Centrali i Oddziałach Banku)
 6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu - 0%


Kredyt w Rachunku Płatniczym

Oprocentowanie w zależności od kwoty kredytu (szczegóły dostępne w Centrali i Oddziałach Banku).


Kredyt na remont domu „CZTERY KĄTY”

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty 50.000,00zł, minimalna

kwota kredytu 1.000,00 zł.

Maksymalny okres kredytowania – 60 miesięcy

Oprocentowanie w stosunku rocznym oraz szczegółowe warunki kredytowania dostępne są w Centrali i Placówkach Banku.

Prowizja 0% od kwoty przyznanego kredytu.

Prowizja przygotowawcza – 0 zł.


Kredyt „WSPÓLNY REMONT”

Kredyt przeznaczony jest dla Wspólnot mieszkaniowych na remont i modernizacje budynków mieszkalnych.

Oprocentowanie w stosunku rocznym oraz szczegółowe warunki kredytowania dostępne są w Centrali i Placówkach Banku.


Kredyt hipoteczny "Mój Dom"

Kredyt mieszkaniowy udzielany w złotych.

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • nabycie prawa własności do domu jednorodzinnego wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego przawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu,
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego,
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę sposobem gospodarczym,
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla kredytobiorcy przez inwestora zastępczego,
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowane inwestycji mieszkaniowej.

Kredyt udzielany jest na okres do 25 lat.

Oprocentowanie w zależności od okresu kredytowania oraz kwoty kredytu.

Prowizja - 1,5%

Opłata za rozpatrzenie wniosku – 50,00 zł.


Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Kredyt udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków.

Okres kredytowania do 15 lat.

Prowizja 1,5%

Opłata za rozpatrzenie wniosku 50,00zł.

 

W Banku Spółdzielczym w Łopusznie istnieje możliwość negocjacji wysokości prowizji oraz oprocentowania kredytów.