Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków oraz przeprowadzania krajowych rozliczeń pieniężnych. Jego założenie upraszcza dokonywanie operacji zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych. Środki są dostępne na każde żądanie.

W celu wyodrębnienia środków przeznaczonych na określone cele, jak również dokonywania w tym zakresie rozliczeń Bank otwiera Posiadaczowi dodatkowe rachunki.

Rachunek pomocniczy służy do przeprowadzania przez Posiadacza rozliczeń określonych zawartą z Bankiem umową. Środki są dostępne na każde żądanie.

Rachunek bieżący i pomocniczy umożliwia ponadto:

  • dokonywanie płatności w formie zleceń jednorazowych i stałych,
  • wystawianie czeków gotówkowych w ciężar rachunku,
  • międzynarodowa karta płatnicza VISA Business Debetowa dająca możliwość regulowania płatności w kraju i za granicą – bez konieczności posługiwania się gotówką czy czekami,
  • zlecenie zakumulowania lub zablokowania określonej kwoty,
  • uzyskanie odnawialnego kredytu w ramach przyznanego limitu.

Oprocentowanie środków na rachunku szczegóły dostępne w Centrali i Oddziałach Banku

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Łopusznie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o prawach dostępne jest w Polityce prywatności.

Zamknij