Kredyt inwestycyjny - pomostowy na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu funduszy w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej.