Kredyt Obrotowy w rachunku bieżącym.

Potrzebujesz szybkiego i stałego dostępu do gotówki ?

Skorzystaj z oferty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym:

  • do wysokości 6 miesięcznych wpływów na rachunek
  • wykorzystujesz środki na dowolny cel, związany z prowadzoną działalnościa
  • zadłużenie automatycznie maleje po wpłytwie środków na rachunek
  • możliwość przedłużenia kredytu bez konieczności spłaty


Kredyt Obrotowy w rachunku Kredytowym.

Poszukujesz środków na sfinansowanie bieżących wydatków firmy ?

Potrzebujesz dodatkowego źródła finansowania majątku obrotowego ?

Skorzystaj z oferty kredytu obrotowego w rachunku kredytowym :

  • kwota kredytu ustalana indywidualnie
  • okres spłaty do 5 lat
  • elastyczny okres spłaty (miesięcznie, kwartalnie, rocznie)