Kredyty inwestycyjne - preferencyjne

Kredyt inwestycyjny z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa daje możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych Klienta kredytem o niskim koszcie obsługi. Jest przeznaczony dla Klientów posiadających własne gospodarstwo rolne lub gospodarstwo dzierżawione w okresach wieloletnich, Klientów chcących utworzyć gospodarstwo oraz prowadzących działalność w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, drobiarstwo, przetwórstwie rolno-spożywczym, usługach dla rolnictwa.
Kredyty preferencyjne oprocentowane są wg zmiennej stawki procentowej uzależnionej od stopy redyskontowej NBP. Wysokość dopłaty Agencji do oprocentowania uzależniona została od rodzaju linii.
Udział kredytu w nakładach inwestycyjnych nie może przekroczyć 80%

Rolnik ubiegający się o kredyt powinien:

 • posiadać opracowany plan przedsięwzięcia,
 • złożyć w Banku wniosek o kredyt wraz z planem oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi przez Bank.

Kredyty obrotowe

Oprocentowanie kredytów na cele rolnicze:

WIBOR 3M + marża

(szczegóły oprocentowania dostępne w Centrali i Oddziałach Banku)

Prowizja 3% od kwoty udzielonego kredytu.

Istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

Kredyty na produkcję drobiarską

Oprocentowanie WIBOR 3M + marża

Prowizja 3% od kwoty udzielonego kredytu.

Szczegóły oprocentowania dostępne w Centrali i Oddziałach Banku.

Kredyty na zakup ziemi

Oprocentowanie w stosunku rocznym szczegóły dostępne w Centrali i Oddziałach Banku.

Prowizja 3% od kwoty udzielonego kredytu.

Warunki udzielania kredytu:

 • okres spłaty 4 lata
 • raty kwartalne i odsetki kwartalne
 • realizacja kredytu po przedstawieniu umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Kredyt w rachunku bieżącym

Okres kredytowania 1 rok.
Oprocentowanie WIBOR 3M + marża

Prowizja 3% od kwoty udzielonego kredytu.

Jeżeli Klient – rolnik zamierza ubiegać się o kredyt na cel nie związany z prowadzoną działalnością rolniczą zapraszamy na strony poświęcone kredytowaniu Klientów indywidualnych..

Przyjmowane przez Bank prawne formy zabezpieczenia kredytów zależą od rodzaju kredytu i sytuacji kredytobiorcy. Bank w porozumieniu z Klientem może przyjąć jedną lub kilka form niżej podanych zabezpieczeń:

 • weksel in blanco,
 • poręczenie wekslowe (awal),
 • poręczenie według prawa cywilnego,
 • przelew wierzytelności na zabezpieczenie (cesja),
 • przelew praw z umów ubezpieczeniowych,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych lub papierów wartościowych,
 • sądowy zastaw rejestrowy,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • hipoteka,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym.

Dla kredytów w kwocie przekraczającej 30.000zł istnieje możliwość negocjacji oprocentowania oraz prowizji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Łopusznie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o prawach dostępne jest w Polityce prywatności.

Zamknij