GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj przelewu Placówka Banku System bankowości internetowej
PRZELEW WEWNĘTRZNY
Na rachunek w Banku w godzinach pracy Placówki Banku - do godziny 15:15 24/7 1)
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS w godzinach pracy Placówki Banku - do godziny 15:15 15:30 2)
PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY
ELIXIR 2) 13:30 13:30 2)
SORBNET 3) 15:00 -
BLUECASH (ekspresowy) 4) - 24/7 1)
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
przelew wewnętrzny z rachunku w Banku do godziny 15:15 24/7 1)
ELIXIR I sesja do godziny 11:00
II sesja do godziny 14:00
III sesja do godziny 15:50
SORBNET do godziny 15:50

1) Przelewy realizowane są z wyłączeniem przerwy w godz. 16.00 – 17.00.
2) Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym
3) Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze do godziny granicznej. Przelew SORBNET niedostępny w ramach systemu bankowości elektronicznej.
4) Zlecenia płatnicze w trybie ekspresowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do Systemu Płatności BlueCash oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników i godzin dostępności znajduje się jest stronie internetowej https://bluecash.pl/info/obslugiwane_banki. Zlecenia mogą być realizowane w kwocie do 20.000 PLN z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.

 

TAB.2 Przelewy zagraniczne

Rodzaj przelewu Data waluty Placówka Banku
Przelew wychodzący 1)
Przelew w trybie standardowym:
SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR D+1 14:30
pozostałe polecenia wypłaty D+2 14:30
Przekazy w trybie pilnym D 12:30
Przelew przychodzący:
na rachunek w Banku D 15:50

1) Przelewy zlecone w dni robocze do godzin granicznych wykonane będą w danym dniu roboczym. Przelewy zlecone po godzinach granicznych wykonane będą z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Łopusznie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o prawach dostępne jest w Polityce prywatności.

Zamknij