GODZINY GRANICZNE REALIZACJI PRZELEWÓW

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Lp. Rodzaj przelewu Placówka Banku System bankowości internetowej
1. Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek w Banku w godzinach pracy Placówki Banku - do godziny 15:15 15:30
2. Przelew międzybankowy wychodzący:
2.1 ELIXIR1) 14:00 15:30
2.2 SORBNET2) 14:00 -
3.  Przelew przychodzący:
3.1 przelew wewnętrzny z rachunku w Banku do godziny 15:50
3.2 ELIXIR I sesja do godziny 11:00
II sesja do godziny 14:00
III sesja do godziny 15:30
3.3. SORBNET do godziny 15:50

1) Przelewy zlecone w dni robocze do godzin granicznych wykonane będą w danym dniu roboczym. Przelewy zlecone po godzinach granicznych wykonane będą w następnym dniu roboczym.

2) Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze do godziny granicznej. Przelew SORBNET niedostępny w ramach systemu bankowości elektronicznej.

TAB.2 Przelewy zagraniczne

Lp. Rodzaj przelewu Data waluty Placówka Banku
1. Przelew wychodzący:1)
1.1 Przelew w trybie standardowym:
1.1.1 SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR D+1 14:30
1.1.2 pozostałe polecenia wypłaty D+2 14:30
1.2 Przekazy w trybie pilnym D 12:30
2. Przelew przychodzący:
2.1 na rachunek w Banku D 15:50

1) Przelewy zlecone w dni robocze do godzin granicznych wykonane będą w danym dniu roboczym. Przelewy zlecone po godzinach granicznych wykonane będą z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.