Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Łopusznie objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.Nr 209, poz. 1315).

Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP) są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość gwarancji – równowartość 100 000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

Ochronie nie podlegają depozyty:

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

Waluta wypłaty środków gwarantowanych: Niezależnie od waluty w jakie nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku.

Termin wypłaty środków gwarantowanych: Wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane nie później niż w terminie 3 miesięcy od momentu kiedy deponenci nie mogą wypłacić środków (zawieszenie działalności banku). Za zgodą sądu okres ten może być przedłużony.

Miejsce wypłaty środków gwarantowanych:

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?

Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego. Najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu. Gdy taki układ między wierzycielami a upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie. Jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku. Kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów.

Z poważaniem,

Bank Spółdzielczy w Łopusznie

Bank Spółdzielczy w Łopusznie wykonując postanowienia art. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy Prawo bankowe (opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 144, poz. 1176) zamieszcza informacje o których mowa w ustawie:

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWYCH, OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW:
INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH I RACHUNKÓW POWIERNICZYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW:
TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA PODSTAWIE USTAWY O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM:

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.


Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi