Gwarancje bankowe

Gwarancja bankowa to jednostronne zobowiązanie banku – gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio lub za pośrednictwem innego banku.

Stronami gwarancji są:

Poręczenie jest umową przez którą poręczyciel zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi zleceniodawcy poręczenia określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby zleceniodawca nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany.

Bank udziela gwarancji i poręczeń na rzecz przedsiębiorców, firm i jednostek budżetowych w celu zabezpieczenia wykonania przez nich zobowiązań wynikających z określonych w zleceniu umów.

Klient składa zlecenie (na określonym formularzu) udzielenia gwarancji/poręczenia, a następnie zawiera z Bankiem umowę o udzielenie gwarancji/poręczenia ustalającą warunki przyjęcia zlecenia przez Bank do realizacji.

Udzielone gwarancje i poręczenia mogą zabezpieczać zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności.

Od udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji lub zrealizowanego czeku własnego z gwarancją zapłaty, za każdy rozpoczęty rok ważności gwarancji – 4%.

Pobiera się prowizję przygotowawczą od udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji lub zrealizowanego czeku własnego z gwarancją zapłaty w wysokości do – 0,3%

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.


Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi